Boka Tid

Fillers

Rynkreducering

Vad är hyalurongel?

Hyaluronsyran är identisk i alla levande organismer och ger en mycket högt grad av boikompatibilitet. Ingen djur används vid framställning av de hyaluronprodukter som vi marknadsför. Medlettillverkas biosyntetiskt genom fermentation av bakterier. Tack vare detta föreligger ingen risk till överföring av smittsamma ämnen. Allergiska reaktioner uteblir också hos kunder med födoämnesallergier mot t.ex. nötkött, höns, ägg. Detta medför den stora fördelen att inga hud tester behöver göras före hyaluron behandlingen på kunden. Hyalurongelen injiceras i huden och bryts ned efter ett tag. När hyaluronet bryts ned, binder varje molekyl successivt mer vatten en process som kallas för isovolemisk nedbrytning. Rent praktiskt innebär det att den ursprungliga implantatstorleken bibehålls till dess att hyaluronsyran är nästan helt nedbruten. Eftersom kroppen har sitt eget system för att absorbera hyaluromsyra försvinner den med tiden utan att efterlämna några spår. Tack vare att produkten är ned brytningsbar så får kunden en valmöjlighet. Vill man ha läppförstorning under en viss tid så väljer man själv när man vill återgå till "egen" storlek och form. Även på rynkor är det en fördel att nedbrytning sker. Man kan därför löpande anpassa mängden hyaluron efter ansiktsform som kan ändras på grund av viktuppgång eller nedgång. Med hjälp av de olika hyaluronprodukterna kan vi tillfredställa våra kunders önskningar när det gäller:

Läppförstorning.
Få mer markerad lipliner.
Korrigera läppar.
Uppfräschning av rynkiga läppar.
Rynkor, linjer och veck i huvudsak ansiktet.
Förstorning av kinder.
Korrigering av haka.

Bieffekter?

Ja, efter injektionen kan vissa vanliga reaktioner förekomma som hör samman med injektionen. Ex. blåmärke, klåda ,smärta, svullnad samt ömhet på implantatstället. Biverkningarna är i allmänhet svaga till måttliga och försvinner vanligen inom 1- 4 dagar. Läppsvullnad, vid läppförstorning, kan kvarstanna upp till 7 dagar. Blödningar kan uppkomma vid injektionsstället (blåmärken) men går normalt bort inom 2 veckor. Överkänslighetsreaktioner sägs från tillverkarhåll ha förekommit på 0,5 promille (1 på 2000) av kunderna. Det tar 8- 10 dagar för att man ska kunna bedöma behandlingen då neutraliseringen skett.

Hur länge håller en behandling?

Hyalurongel är långtidsverkande men inte permanent. Varaktigheten beror på behandlingsplats, hud och livsföring. Du kan upprepa proceduren så ofta du önskar då behandlingstätheten ej påverkar biverknings-sidan. De flesta kunder återkommer för uppföljning oftast inom 12 månader. Vissa områden och hud typer kräver tidigare behandling efter gjord ifyllnad. Läppförstorning är mindre hållbart än övriga behandlingsplatser. En påfyllnadsbehandling inom 2- 3 veckor efter förstabehandlingen rekommenderas för att nå ett optimalt resultat. Klinisk erfarenhet visar att uppföljande behandlingar normalt kräver mindre produktvolymer.

Resultat