Boka Tid

Hårborttagning med IPL / Diod laser

Permanent hårborttagning med IPL

På ditt första besök går vi först igenom ditt hår kvalité, huds typ och de ytor du vill behandla. Sedan fastställer vi dina priser och lägger upp en kostnadsgaranti. Vi går också noggrant igenom all information och svarar på alla dina frågor. Vi använder enbart det senaste inom teknologin för permanent hårborttagning och vi lägger stor vikt på noggrannhet och renlighet. Vi använder oss av IPl som står för intensivt pulserande ljus strålningar och Diod laser (smärt fri)

Hur växer hår?

Hårväxten påverkas av ålder, vitaminer, hormoner och arvsanlag. Hår växer i cykler. Hårsäckarna kan var aktiva eller vilande. För det hår som växer på huvudet är växtcykeln ända upp till 7 år och 90 % av håret är aktivt (växande) medan resterande 10 % är vilande. Hår på armar och ben, däremot har en aktiv växtcykel på 2-3 månader och härar endast 20-70 % aktivt. Hur mycket hår man har beror på hur många hårsäckar som är i aktiv fas och hur tätt de sitter. Hur långt håret blir beror på hur fort det växer och hur lång växtcykeln är.

Hur fungerar behandlingen ?

De ytor som ska behandlas ska vara slätrakade sedan lägger vi på en klar gelé. Behandlaren arbetar med ett handtag där det längst ut sitter en glasprisma och den prisman trycks mot huden. Genom prisman kommer ett starkt ljus ut och trängs in i och igenom huden. Om mörkt pigment finns absorberas ljuset i det och övergår i värme. Mörkt hår innehåller mycket pigment och ett sådant hårstrå blir därför kraftigt upphettat. Denna värme leds över till hårsäckens väggar och botten som därigenom bränns och slutar att fungera. Metoden fungerar också på inåt växande hår.

Kan alla behandlas?

Nej, inte personer med svart eller alltför mörk hudfärg. Mörk hud innehåller mycket pigment och då blir även huden upphettad av laserpulsen och inte bara hårsäcken. Vad som är för mörk hud avgörs av terapeuten, eventuellt efter testbehandling. Idealpatienten har ljus hud med mörka hårstrån. Blonda, rödlätta och gråhåriga svarar sämre på behandling. Vitt hår går inte alls.

Hur många behandlingar krävs?

Kliniska studier och vår erfarenhet visar att det krävs c:a 2-8 behandlingar för kroppsbehandlingar. Ansiktsbehandlingar kan behöva fler. Anledningen till att man behöver göra 2-8 behandlingar är att man vid varje behandling bara kommer åt de aktiva hårsäckarna. Vilande hårsäckar saknar pigment och upphettas därför inte av laserljuset. Ofta har man många fler vilande hårsäckar än aktiva.

Hur lång tid mellan behandlingarna?

I regel mellan 4-8 veckor. Detta beror på man måste vänta tills de vilande hårsäckarna blir aktiva igen. I ansiktet kan man behandla tätare. Hos en del personer kan det, efter 4-5 behandlingar, inträffa att det ser ut som om man plötsligt får mer hår. Det som händer är emellertid att de kvarvarande passiva hårsäckarna “aktiveras” av kroppen och kommer igång snabbare än de skulle ha gjort utan behandling. Detta innebär inte alls att metoden inte fungerar utan bara att man kommer fram till slutet snabbare - man når fler hårsäckar per behandlingstillfälle och per skott.

Vilket resultat kan man räkna med?

Ett hårstrå som träffas blir alltså starkt upphettat och bränner sin hårsäck. Om skadan är tillräcklig förstörs hårsäcken och stöts bort av kroppen. Om skadan är mindre, kan resultatet i stället bli att hårsäcken producerar tunnare eller O-pigmenterat hår, vilket syns mindre. Det finns enstaka personer som metoden inte fungerar tillfredsställande på. Men hos de flesta med mörkt hår och ljus hud är resultaten mycket bra. En stor del av håret försvinner permanent redan efter några behandlingar. Det hår som befinner sig i vilofas påverkas inte och får behandlas nästa gång. Men resultatet kan bli olika på olika kroppsdelar och kan variera med personens ålder och hormonella status. Skäggväxt t.ex. är mer svårbehandlad än hår på övriga kroppen. De hårsäckar som är borta kommer inte igen, men rent teoretiskt kan stamceller i huden bygga upp nya hårsäckar. Enstaka underhållsbehandling kan behövas längre fram.

Gör det ont?

Något. Men det känns mindre än diatermi. Hur mycket det känns beror på flera faktorer:
var man behandlar, hur mycket pigment som finns i huden och hur mörka de strån är som träffas. De flesta tycker att laserpulserna sticker lite men man vänjer sig snart.

Vad händer efter behandlingen?

Genom att metoden bygger på att hårsäckarna tillfogas en brännskada får man normalt en viss hudrodnad. Ibland ser man en liten svullnad och i vissa fall enstaka vattenblåsor, men dessa försvinner inom någon vecka. Riv inte på blåsorna för då kan de blir infekterade och i så fall finns risk för ärrbildning. Ibland uppstår temporära pigmentförändringar, speciellt hos dem som har solat. Efter behandlingen skall du undvika sol 3-4 veckor vi rekommenderar därför solskyddsfaktor 30 och uppåt. Efter ett par veckor kommer du att uppleva en väldigt behaglig och hår fri period allt ifrån 4 upp till 8 veckor. Sedan är det dags för nästa behandling.

Tänk på att du aldrig får vara solbränd när du kommer på en behandling. Hör gärna av dig till oss som jobbar på kliniken om du har fler frågor.

Viktigt att tänka på!
Du ska aldrig utföra en behandling om du är solbränd eller använder brun utan sol.
Du ska inte ha solat på minst 4 veckor innan behandling detta gäller vanlig sol och solarium.
Du ska också tänka på att inte sola dig på ca 2 veckor efter din behandling.
Du kan vistas i solen men använd hög solskyddsfaktor minst 20 på de ytor du har behandlat. Har du plockat bort dina hårstrån med pincett ska du vänta tills de har vuxit tillbaka och det kan ta upp till 4 veckor.

Är laserljuset farligt?

De flesta laser typer är inte ögonfarliga. I det här fallet är ljuspulserna så starka att man blir bländad om man tittar på huden där den träffar. Därför har både terapeut och patient skyddsglasögon som filtrerar bort ljuset. För patienten räcker det att blunda eller titta bort.